கொரோனாவைரஸ் | தெரியவேண்டிய விடயங்கள்

எஸ்.ரகுராஜ் M.D. கொரோனா வைரஸ் பீதி உலகம் முழுவதும் ஆட்டிப்படைக்கிறது. பயம் என்பது மனித இயல்பு, நியாயமானதும் கூட. அப் பயத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே வழி அப்

Read more

பெண்களில் மாதவிடாய்க்குப் பின்னான சிறுநீர் சுய வெளியேற்றம்

Postmenopausal Urinary Incontinence By S. Raguraj MD பெண்களில் மாதவிடாய் நின்றதன் பின்னரான நோய்கள் – ஒரு பார்வையில்: பெண்களில் மாதவிடாய் நின்றதும் அவர்களது ஹோர்மோன்களில்

Read more