மரபணுத் திருத்தத் தொழில்நுட்பம் மூலம் (CRISPR) புற்றுநோய்க்குச் சிகிச்சை

  அகத்தியன் புற்றுநோய் உடலின் ஒரு உறுப்பில் நிலைகொண்டிருக்கும்போது அதை அறுவைச் சிகிச்சையின் மூலம் அகற்றவோ அல்லது இதர சிகிச்சைகள் மூலம் அழித்துக்கொள்ளவோ முடியும். அது ஏதோ

Read more

ஹைட்றொக்ஸிகுளோறோகுயீன் பற்றித் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறதா?

இலாபத்தை முன்வைத்து திரிக்கப்படும் தகவல்கள் வைத்தியன் கோவிட்-19 நோய்க்குத் தீர்வாகும் என ஜனாதிபதி ட்றம்பினால் அறிவிக்கப்பட்டுப் பிரபலமான ‘மலேரியா மருந்து’ ஹைட்றொக்ஸிகுளோறோகுயீனைப் பரீட்சார்த்த மனிதப் பரிசோதனைகளிலிருந்து நீக்குவதாக

Read more