கருத்தரிப்பு - பட விளக்கம்

Home

Our Contributors

The best in their fields..

Dr. Sinnarajah Raguraj, MD is an internal medicine specialist in Bel Air, MD. He graduated from Thanjavur Med College Madras University India and specializes in internal medicine.
Dr. Kanaga Sena is a neurologist in Bridgeport, Connecticut and is affiliated with one hospital. He has been in practice for more than 20 years.
Dr.Kanaga Sena MD
Neurologist
Dr. Rajam Theventhiran, MD is a doctor primarily located in Staten Island, NY, with other offices in Staten Island, NY and Staten Island, NY. They have 39 years of experience. Their specialties include Forensic Psychiatry, Neurologist and Psychiatry.
Dr.Rajam Theivendram MD.
Neurologist and Psychiatry.​

சில படங்கள்...

நாங்கள்...

தமிழ் நலம் தமிழை வாசிக்க, அறிய, கிரகிக்ககூடியவர்கள் பலன் பெறும் வகையில் உடல், உள நல ஆரோக்கியம் பற்றிய கட்டுரைகளையும், காணொளிகளையும், படங்களையும் தாங்கி வரும் ஒரு இணையத் தளம். 2006 வாக்கில் அச்சுப் பிரதிகளாக வெளிவந்த ‘நலம்’ சஞ்சிகையின் மறு பிறப்பு இது. ‘நலம்’ சஞ்சிகைக்கு வாசகரிடத்தில் நல்ல வரவேற்பிருந்தது. ஆனால் பொருளாதார ரீதியாகச் சாத்தியமற்ற ஒன்றாகிவிட, இப்போது இணையத்தின் மூலம் அது புதுப் பொலிவுடன் முகம் காட்டுகிறது.

உங்கள் ஆதரவு தொடர்ந்தும் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்குண்டு  – வீடு குழுமம்

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள

முகவரி

1345 Morningside Ave. #9, Scarborough, ON M1B 5K3 Canada

தொலைபேசி

416-759-6005

மின்னஞ்சல்

contact@tamilnalam.com
info@tamlnalam.com

அலுவலக நேரம்

Monday/Friday: 8am to 6pm
Saturday: 9am to 12am

Print Friendly, PDF & Email